Vi transporterar styckegods samt partigods

Stures Åkeri AB är ett av de större åkerierna i Borås och transporterar i huvudsak styckegods samt partigods för DHL:s räkning i Västra Götaland med fokus på Sjuhäradsområdet. Vi har även tankbilar som levererar AdBlue för Arom-Dekor Kemi AB

stures

Om Stures Åkeri

Åkeriet transporterar med våra stora och små ekipage gods till stora delar av Sverige.

Vad menar vi egentligen när vi pratar om gods? Är det ett paket som körs hem till en privatperson, en lastbil som transporterar leksaker mellan två företag eller två terminaler?

Allt är givetvis gods men olika typer av gods. Nedan ger vi kort redogörelse om de olika godstyperna som vi på Stures Åkeri hanterar.

Styckegods

Gods med sändningsvikter allt mellan ett kuvert och flera pallar benämns vanligtvis som styckegods. Vi på Stures kör mycket styckegods från terminal direkt till och från kunder.

Partigods
Gods som är 1 pall och större benämns vanligtvis som partigods. När vi kör partigods är det i regel direkt från kund direkt till mottagare. Partigods skiljer sig mycket i hur det kan se ut.

Det kan vara pallar, flera meter långa och breda paket, 12-meterslängder. I princip allt som går att lasta på ett lastbilsflak kan räknas som partigods.

Tanktransporter
Vi på Stures Åkeri kör även tanktransporter. Tanktransporter är också ett brett område med många olika vätskor att köra. Våra tankbilar kör en vätska som heter AdBlue som är nödvändig för många förbränningsmotorer idag”

tankbil

Våra tjänster

transport

Transporter

Efter över ett halvt sekel i branschen sticker vi ut hakan och säger att vi kan vägtransporter.

lager

Lageruthyrning

Vi kan i det strategiskt placerade Borås erbjuda lagerhållning åt dig och ditt företag.

logistik

Logistiklösningar

Tillsammans kan vi skräddarsy en logistiklösning som passar era unika flöden.

Koncern

fristadsexpress
hasse0

Kontakta oss för mer information