Våra tjänster

transport

Transporter

Efter över ett halvt sekel i branschen sticker vi ut hakan och säger att vi kan vägtransporter.

lager

Lageruthyrning

Vi kan i det strategiskt placerade Borås erbjuda lagerhållning åt dig och ditt företag.

logistik

Logistiklösningar

Tillsammans kan vi skräddarsy en logistiklösning som passar era unika flöden.

Transporter – erfarna chaufförer

Kärnan i vår verksamhet har alltid bestått av vägtransporter. Efter över ett halvt sekel i branschen sticker vi ut hakan och säger att vi kan vägtransporter.

Vi transporterar dagligen gods till och från Skaraborg, Småland, Halland och Göteborg med Boråsområdet som utgångspunkt. Fordonen som trafikerar dessa sträckor består av 10st 24-meters ekipage med öppningsbar sida samt 3st trailerekipage. Samtliga lastbilar har bakgavellift för att underlätta last- och lossning.

Våra duktiga trafikledare, planerar hur godset ska hämtas/lämnas för att ekipagens fyllnadsgrad ska bli så hög som möjligt.

Våra chaufförer ser till att godset som ska fraktas tas väl om hand. Innan avfärd ser de alltid till att kundernas gods lastas och lastningssäkras på ett tryggt sätt. Genom detta tillvägagångssätt minimeras risken för godsskador. Därefter transporteras godset lugnt och säkert till mottagaren innan det lossas lika säkert som det lastades.

transport
lager

Lageruthyrning

Behöver ditt företag extra utrymme i samband med att verksamheten växer?

Utförs tillfälliga förändringsarbeten som medför att ni behöver en temporär lagerlösning? Vill ni helt enkelt låta någon annan sköta er lagerhållning? Vi kan i det strategiskt placerade Borås erbjuda lagerhållning åt dig och ditt företag.

På vår centralt belägna fastighet kan vi erbjuda kostnadseffektiv lagerhållning. Lagerbyggnaden är isolerad och frostfri. Vår duktiga personal kan hjälpa till med last- och lossning om det efterfrågas. Uthyrning sker efter kvadratmeter. Vi vet av egen erfarenhet att platsbrist kan få oanade konsekvenser, ta därför tillfället i akt och avlasta era befintliga lokaler för att få ut maximalt av er kapacitet.

Vi kan dessutom erbjuda hämtning av godset som ska lagras. Är ditt företag beläget inom det markerade område på kartan till höger har vi dagligen ett ekipage som passerar i närheten. När det sedan är dags för godset att levereras till kund eller fraktas tillbaka till er kan vi även erbjuda en transportlösning som passar ert ändamål.

Skräddarsydda logistiklösningar

Har ditt företag behov av en kombinerad transport- och lagerlösning?

Vill ditt företag ägna sig åt sin huvudsakliga verksamhet och låta oss sköta distribution och lagerhantering? Tillsammans kan vi skräddarsy en logistiklösning som passar era unika flöden.

Medan ni fokuserar på ert expertområde kan ni låta oss fokusera på vårt. Tillsammans hittar vi en helhetslösning som helt anpassas efter er verksamhet och flöden. Vi kan exempelvis sköta distributionen till kunderna samtidigt som delar av godset lagerhålls i vår lagerbyggnad i Borås.

När det sedan är dags att förflytta godset som lagerhålls levereras det till önskad leveransadress.

logistiklösningar